Služby


Nabízíme především provedení veškerých instalatérských a topenářských prácí. Pokud to povaha díla vyžaduje, zajistíme i další řemeslníky potřebné k provedení díla, jako například zedníky či obkladače. Zajistíme vždy komplexní řešení díla. Poradíme Vám s technickým řešením, výběrem i nákupem technologie i zařizovacích předmětů.

Montáž podlahového vytápění provádíme z jednoho z nejlepších materiálů na trhu. Jedná se o systém Jansen ( SUI ), který se používá především v Západní Evropě.

PODLAHOVÉ TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ
(SYSTÉM InoTEC)

Podlahové teplovodní vytápění InoTEC je systém pokládání za mokra dle EN 1264 (DIN 4725 příp. DIN 18560 druh konstrukce A1). Topné potrubí je zalito betonovou mazaninou nad tepelnou izolací.

ROZDĚLOVACÍ STANICE INOX

Rozdělovače topných okruhů jsou vyráběny z nerezové oceli. Průtokoměry integrované na sběrači umožňují přesné nastavení a odečítání průtoků. Na rozdělovač je možné nasadit el. servopohony pro případ nezávislé regulace daných okruhů pomocí pokojového termostatu. Rozdělovače se umisťují do skříněk, které mohou být zazděné v konstrukci či upevněné na stěně.Placeholder

TOPNÁ TRUBKA IMG EURO PE-RT S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Tlaková trubka z PE-RT je odolná vůči difuzi kyslíku dle DIN 4726. Standartně je dodávána v rozměrech 16×2 nebo 18×2 mm. Švýcarský výrobce poskytuje na potrubí 10-letou garanci.

IZOLAČNÍ VRSTVY SYSTÉMU InoTEC

Mezi topný a podkladní beton se umisťuje izolační deska. Nejčastěji používáme podlahový polystyren EPS 100Z nebo NeoFloor 031. Na terénu doporučujeme tloušťku 100-150 mm a nad vytápěným prostorem min. 30 mm.

SYSTÉMOVÁ PE FOLIE 0,2 MM S MONTÁŽNÍM RASTREM

Tato odolná hydroizolační PE fólie zajišťuje vytvoření vany proti vnikání betonové mazaniny do vrstev tepelné izolace. Okraje se překrývají a následně přelepí lepící páskou tak, aby vznikl těsný povrch. Systémový rastr na fólii nás vede při montáži potrubí.

DRŽÁK TRUBEK

Plastová příchytka slouží k přesnému upevnění topné trubky k podkladu. Rozpěrné příchytky se v pravidelných rozestupech ukotvují do izolační desky.


Placeholder

ZPŮSOB POKLÁDKY

Provedení rozvodného potrubí a upevnění rozdělovačů.

Na vyčištěný povrch se klade tepelná izolace. Na rostlém terénu klademe ve dvou vrstvách pro překrytí spojů.

Položení hydroizolační fólie s rastrem. Okraje se překrývají a následně přelepí páskou.

Provedení dilatací okolo všech konstrukcí spojených se základovou deskou. Pokud je potřeba, provedeme také středové dilatace.

Montáž topného potrubí pomocí plastových příchytek.

Okruhy se montují šnekovitě z vnějšku do středu. Po obrátce odvíjíme mezi potrubím zpět k rozdělovači. Napojení potrubí na rozdělovač a provedení zkoušky těsnosti. Nasunutí ochranné vrapované trubky na potrubí ve dveřích, přechodech dilatačních celků a u rozdělovače.
Provedení topného betonu.

PODKLADY PRO NÁVRH SYSTÉMU

Půdorysy stavby s rozměry.
Skladby obvodových konstrukcí a podlah. Předpokládané podlahové krytiny.
Uvažovaný zdroj tepla a jeho umístění. Kontakt na investora a umístění stavby.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Rovný a čistý podklad pro položení izolačních desek.
Izolace proti zemní vlhkosti na plochách, které jsou na rostlém terénu.
Kontrola výšky podlah před objednáním tepelné izolace.
Uzavřené stavební otvory (osazená okna a vstupní dveře).
Zabudované rozdělovače podlahového vytápění.
Dokončené

  • rozvodné potrubí a všechny instalace vedené v podlahové konstrukci.
  • stavební konstrukce spojené se základovou deskou (příčky atp.).
  • vnitřní omítky.

PROVEDENÍ TOPNÝCH OKRUHŮ

Délky topných okruhů včetně přípojek by neměly být větší než 120 m. Montáž trubek do podlahy se provádí nejčastěji v tzv. plošné spirále. V tomto případě je povrchová teplota nejvíce stejnoměrná. Potrubí klademe v roztečích 7,5 mm, 15 mm, nebo 22,5 mm od sebe. Pokud se v místnosti vyskytují velké zasklené plochy nebo více ochlazované stěny, lze v jejich blízkosti zmenšit rozteče trubek, čímž se zvýší tepelný výkon.

TEPELNÁ DILATACE PODLAHY

Při změnách teploty podlahy dochází k rozpínání topného betonu. Dilatační spáry absorbují jeho rozměrové změny a také zabraňují akustickému a tepelnému šíření z podlahy do přilehlých konstrukcí. Dilatace se provádí podél stěn, ve dveřích a všech ostatních konstrukcích, které zasahují do potěru. Plocha vymezená dilatační spárou nemá přesahovat 40 m2 (optimálně 25 m2) s maximální délkou 8 m. Poměr mezi dvěma stranami nemá překročit 2:1. Pokud plocha nevyhoví těmto požadavkům, musí se vytvořit středové dilatace. V případě použití samonivelačního anhydritového potěru se středové dilatace většinou nemusí provádět.

TOPNÝ BETON

Betonáž ploch je možné realizovat až po tlakové zkoušce. Při klasické betonáži je do mazaniny přidáván plastifikátor a tloušťka vrstvy se provádí min. 65 mm od polystyrenu. Soudobou alternativou k betonu je použití samonivelační anhydritové mazaniny, jejíž tloušťka je min. 55 mm. Podlahové vytápění se smí uvést do provozu až po uzrání betonu. Anhydritové a cementové mazaniny musí být před pokládkou podlahových krytin natopeny. Natápění topného betonu se provádí min. 16 dní postupným zvyšováním a poté snižováním teploty topné vody. Odstraňuje se tím zbytková vlhkost a betonová deska získá relativně tvarovou stálost.

Kontakt