Kondenzační plynové kotle


Moderní plynové kondenzační kotle vytváří okamžitým spalováním zemního plynu teplo pro potřeby vytápění a současně pro ohřev teplé užitkové vody.Dokonalou technologií hoření plynu v hořáku kondenzačního kotle a současným maximálním využitím vyrobeného tepla obsaženého také ve spalinách odváděných do ovzduší, je dodávaná energie zemního plynu využita téměř dokonale.Přitom emisní čistota spalin z kondenzačního kotle je velmi vstřícná k životnímu prostředí.Provoz zařízení je tak oproti klasickým plynovým kotlům mnohem efektivnější,velmi pohodlný a spolehlivý. Přitom prostorové nároky na kompletní kondenzační plynový zdroj tepla včetně ohřevu TUV jsou minimální a výkonový rozsah značný. Snadná kombinace se všemi druhy solárního ohřevu vody případně podporou celého topného systému solárními kolektory je využívána velmi často.

Kontakt